تعداد محصولات این مجموعه : 8
ژل لباسشویی 4200 میلی لیتری پرسیل مدل Persil Power Jel 360 Lavender

ژل لباسشویی 4200 میلی لیتری پرسیل مدل Persil Power Jel 360 Lavender

 • معادل 9 کیلوگرم پودر یا 60 بار شستشو
 • دارای آنزیم‌های لکه‌بر
 • از بین بردن لکه‌ها و چربی‌ های روی لباس‌ها
 • جلوگیری از آسیب رساندن به بافت لباس
 • جلوگیری از ترکیب‌شدن رنگ پارچه‌ها
 • شستشوی قوی در دمای پایین
قیمت: 599,000 تومان
599,000 تومان
ژل لباسشویی 1050 میلی لیتری پرسیل مدل Persil Power Jel 360 Rose

ژل لباسشویی 1050 میلی لیتری پرسیل مدل Persil Power Jel 360 Rose

 • معادل 2.25 کیلوگرم پودر یا 15 بار شستشو
 • دارای آنزیم‌های لکه‌بر
 • از بین بردن لکه‌ها و چربی‌ های روی لباس‌ها
 • جلوگیری از آسیب رساندن به بافت لباس
 • جلوگیری از ترکیب‌شدن رنگ پارچه‌ها
 • شستشوی قوی در دمای پایین
ناموجود
95,000 تومان
ژل لباسشویی 4200 میلی لیتری پرسیل مدل Persil Power Jel Bahar

ژل لباسشویی 4200 میلی لیتری پرسیل مدل Persil Power Jel Bahar

 • معادل 9  کیلوگرم پودر یا 60 بار شستشو
 • دارای آنزیم‌های لکه‌بر
 • از بین بردن لکه‌ها و چربی‌ های روی لباس‌ها
 • جلوگیری از آسیب رساندن به بافت لباس
 • جلوگیری از ترکیب‌شدن رنگ پارچه‌ها
 • شستشوی قوی در دمای پایین
قیمت: 599,000 تومان
599,000 تومان
ژل لباسشویی 4200 میلی لیتری پرسیل مدل Persil Power Jel 360 Rose

ژل لباسشویی 4200 میلی لیتری پرسیل مدل Persil Power Jel 360 Rose

 • معادل 9 کیلوگرم پودر یا 60 بار شستشو
 • دارای آنزیم‌های لکه‌بر
 • از بین بردن لکه‌ها و چربی‌ های روی لباس‌ها
 • جلوگیری از آسیب رساندن به بافت لباس
 • جلوگیری از ترکیب‌شدن رنگ پارچه‌ها
 • شستشوی قوی در دمای پایین
قیمت: 599,000 تومان
599,000 تومان
ژل لباسشویی 4200 میلی لیتری پرسیل مدل Persil Power Jel 360 Sea

ژل لباسشویی 4200 میلی لیتری پرسیل مدل Persil Power Jel 360 Sea

 • معادل 9 کیلوگرم پودر یا 60 بار شستشو
 • دارای آنزیم‌های لکه‌بر
 • از بین بردن لکه‌ها و چربی‌ های روی لباس‌ها
 • جلوگیری از آسیب رساندن به بافت لباس
 • جلوگیری از ترکیب‌شدن رنگ پارچه‌ها
 • شستشوی قوی در دمای پایین
قیمت: 599,000 تومان
599,000 تومان
ژل لباسشویی رنگین شوی 1050 میلی لیتری پرسیل مدل 360 Persil Power Jel Color

ژل لباسشویی رنگین شوی 1050 میلی لیتری پرسیل مدل 360 Persil Power Jel Color

 • معادل 2.25  کیلوگرم پودر یا 15 بار شستشو
 • دارای آنزیم‌های لکه‌بر
 • از بین بردن لکه‌ها و چربی‌ های روی لباس‌ها
 • جلوگیری از آسیب رساندن به بافت لباس
 • جلوگیری از ترکیب‌شدن رنگ پارچه‌ها
 • شستشوی قوی در دمای پایین
ناموجود
95,000 تومان
ژل لباسشویی رنگین شوی 4200 میلی لیتری پرسیل مدل 360 Persil Power Jel Color

ژل لباسشویی رنگین شوی 4200 میلی لیتری پرسیل مدل 360 Persil Power Jel Color

 • معادل 9 کیلوگرم پودر یا 60 بار شستشو
 • دارای آنزیم‌های لکه‌بر
 • از بین بردن لکه‌ها و چربی‌ های روی لباس‌ها
 • جلوگیری از آسیب رساندن به بافت لباس
 • جلوگیری از ترکیب‌شدن رنگ پارچه‌ها
 • شستشوی قوی در دمای پایین
ناموجود
250,000 تومان
ژل لباسشویی رنگین شوی 4200 میلی لیتری پرسیل مدل Persil Power Jel Color

ژل لباسشویی رنگین شوی 4200 میلی لیتری پرسیل مدل Persil Power Jel Color

 • معادل 9 کیلوگرم پودر یا 60 بار شستشو
 • دارای آنزیم‌های لکه‌بر
 • از بین بردن لکه‌ها و چربی‌ های روی لباس‌ها
 • جلوگیری از آسیب رساندن به بافت لباس
 • جلوگیری از ترکیب‌شدن رنگ پارچه‌ها
 • شستشوی قوی در دمای پایین
قیمت: 599,000 تومان
599,000 تومان