تعداد محصولات این مجموعه : 12
چرخ گوشت بوش مدل BOSCH MFW22010

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH MFW22010

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 1500 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • تنوع بالا در عملکرد شامل چرخ کردن گوشت و ماهی و درست کردن سوسیس
 • طراحی دقیق و چسبنده پایه ها برای محکم ایستادن
قیمت: 2,499,000 تومان
2,499,000 تومان
چرخ گوشت بوش مدل BOSCH MFW24010

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH MFW24010

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 1500 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • میزان خروجی 1.7 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد شامل چرخ کردن گوشت و ماهی و درست کردن  سوسیس
قیمت: 2,399,000 تومان
2,399,000 تومان
چرخ گوشت بوش مدل BOSCH CompactPower MFW3520W

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH CompactPower MFW3520W

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 1500 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • میزان خروجی 1.8 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد شامل چرخ کردن گوشت و ماهی و درست کردن کباب لبنانی و سوسیس
 • نگه داشتن آسان با تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
 • طراحی دقیق و چسبنده پایه ها برای محکم ایستادن
قیمت: 3,049,000 تومان 2,949,000 تومان
3,049,000 تومان 2,949,000 تومان
چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW45020

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW45020

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 1600 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • میزان خروجی 2.7 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد شامل چرخ کردن گوشت و ماهی و درست کردن کباب لبنانی و سوسیس
 • نگه داشتن آسان با تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
 • طراحی دقیق و چسبنده پایه ها برای محکم ایستادن
قیمت: 4,399,000 تومان 3,499,000 تومان
4,399,000 تومان 3,499,000 تومان
چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW66020

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW66020

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 1800 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • میزان خروجی 3 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد شامل چرخ کردن گوشت و ماهی و درست کردن کباب لبنانی و سوسیس
 • نگه داشتن آسان با تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
 • طراحی دقیق و چسبنده پایه ها برای محکم ایستادن
قیمت: 4,299,000 تومان
4,299,000 تومان
چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW67440

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW67440

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 2000 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • میزان خروجی 3.5 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع در عملکرد با بیش از 10 کارایی مختلف شامل چرخ کردن گوشت و ماهی، درست کردن کباب لبنانی و سوسیس تا خرد کردن پنیر و سبزیجات و…
 • نگه داشتن آسان با تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
قیمت: 5,499,000 تومان
5,499,000 تومان
چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW68640

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW68640

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 2200 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • میزان خروجی 4.3 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع در عملکرد با بیش از 15 کارایی مختلف شامل چرخ کردن گوشت و ماهی، درست کردن کباب لبنانی و سوسیس تا خرد کردن پنیر و سبزیجات و…
 • نگه داشتن آسان با تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
قیمت: 6,499,000 تومان
6,499,000 تومان
چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW67450

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW67450

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 2000 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • میزان خروجی 3.5 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد شامل چرخ کردن گوشت و ماهی و درست کردن کباب لبنانی و سوسیس
 • نگه داشتن آسان با تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
قیمت: 5,499,000 تومان
5,499,000 تومان
چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW68660

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW68660

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 2200 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • میزان خروجی 4.3 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد شامل چرخ کردن گوشت و ماهی و درست کردن کباب لبنانی و سوسیس
 • نگه داشتن آسان با تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
قیمت: 6,799,000 تومان
6,799,000 تومان
چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW68680

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW68680

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 2200 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • میزان خروجی 4.3 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع در عملکرد با بیش از 20 کارایی مختلف شامل چرخ کردن گوشت و ماهی، درست کردن کباب لبنانی و سوسیس تا خرد کردن پنیر و سبزیجات و…
 • نگه داشتن آسان با تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
قیمت: 7,499,000 تومان
7,499,000 تومان
چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW3630I

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW3630I

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور حین کار و قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • میزان خروجی 1.9 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد شامل چرخ کردن گوشت و ماهی و درست کردن کباب لبنانی و سوسیس، آب مرکبات گیری
 • نگه داشتن آسان با تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
ناموجود
1,670,000 تومان
چرخ گوشت بوش مدل BOSCH CompactPower MFW3850B

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH CompactPower MFW3850B

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 1800 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • میزان خروجی 2 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد شامل چرخ کردن گوشت و ماهی و درست کردن کباب لبنانی و سوسیس، آب مرکبات گیری و رنده کردن
 • نگه داشتن آسان با تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
 • مجهز به دو تنظیم سرعت
ناموجود
4,949,000 تومان