چهارشنبه 1398/05/16

 

 

تجربه شستشوی عالی و دقیق ماشین لباسشویی BOSCH با تکنولوژی i-DOS         

استفاده‌ بیش از حد از مواد شوینده به لباس و محیط زیست آسیب می رساند، همچنین زمان شستشو و مصرف آب و برق را نیز افزایش می دهد. تکنولوژی i-DOS مقدار مایع شوینده و نرم کننده مورد نیاز را بطور اتوماتیک اندازه می گیرد. در سیستم i-DOS حسگرهای مخصوص مقدار، نوع پارچه و میزان آلودگی لباس ها را تشخیص داده و با دقتی فوق العاده میزان ماده شوینده را تعیین می کنند، که شستشوی لباس ها به نرمی و به بهترین شکل انجام می گیرد و نتیجه لباس هایی کاملا تمیز است. در سیستم i-DOS با تنظیم دقیق میزان مواد شوینده، باعث صرفه جویی در مصرف آب سالانه تا میزان 7/062 لیتر و مقدار قابل توجهی مایع شوینده و برق می شود که راهکاری مفید برای محیط زیست و اقتصاد خانواده می باشد.

از مواد شوینده فوق العاده کم استفاده کنید. با تکنولوژی i-DOS لباسشویی شما دیگر اضافه کاری نخواهد کرد و می تواند استفاده از مواد شوینده را تا 38٪ کاهش دهد و شما فقط نیاز به پر کردن مواد شوینده هر چند هفته یکبار هستید.

در مصرف آب صرفه جویی کنید...


i-DOS دوستدار محیط است و مصرف آب را سالانه 7000 لیتر و چرخه شستشوی متوسط را 14 دقیقه کاهش دهید.

آسودگی بیشتر


i-DOS به طور خودکار نوع پارچه ، میزان آلودگی و میزان بار را برای مصرف بهینه مواد شوینده و آب تشخیص می دهد. مخزن شوینده 1.3 لیتری را پر کنید و سپس بگذارید ماشین لباسشویی برای هفته ها شستشویی عاری از دردسر تصمیم گیری کند.

عملکرد سیستم هوشمند i-DOS :

 

i-DOS به طور خودکار مقدار ، نوع پارچه و میزان آلودگی لباس ها را تشخیص می دهد

 

 

 

 

 

برنامه اتوماتیک بطور خودکار برنامه را مطابق لباسشویی شناسایی شده تنظیم می کند.

 

 

 

 

 

تشخیص مقدار لازم و مناسب مواد شوینده (شستشویی بهتر با مواد شوینده و آب کمتر)